Regulamin

Regulamin korzystania z apartamentu RYLLÓWKA:

Chcemy uniknąć nieporozumień i zapewnić Państwu udany wypoczynek, dlatego prosimy o zapoznanie się z regulaminem korzystania z naszego apartamentu. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Pobyt

 1. Apartament wynajmowany jest na doby i przeznaczony jest maksymalnie dla 4 osób.
 2. W przypadku pobytu więcej niż 4 osób za każdą dodatkową osobę pobierana jest opłata jak za każdego innego Gościa. Za każdą osobę powyżej uzgodnionej przy rezerwacji ilości osób również pobierana jest dodatkowa opłata.
  3. Doba trwa od godziny 15.00, a kończy się w dniu wyjazdu do godziny 11.00.
  4. Gość powinien określić czas pobytu, wylegitymować się dokumentem ze zdjęciem i zobowiązuje się uregulować należność z góry za cały okres pobytu.
  5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić Właścicielowi do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu Apartamentu.
  6. Właściciel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
  7. Właściciel wyraża zgodę na pobyt niedużych zwierząt w apartamencie (każdorazowo do indywidualnego uzgodnienia). Obowiązują dodatkowe opłaty.
  8. W Apartamencie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.
  9. Zachowanie Gości i osób korzystających z apartamentu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych mieszkańców budynku
  10. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

Obowiązki właściciela

 1. Właściciel zobowiązuje się do zapewniania warunków do pełnego wypoczynku gościa.
  2. Właściciel zobowiązany jest zapewnić wymianę bielizny pościelowej i ręczników przed przybyciem Gościa.
  3. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa mogą zostać odesłane na życzenie pod wskazany adres (na koszt gościa). W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Właściciel przechowa te przedmioty przez 2 tygodnie.
  4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty rzeczy wartościowych pozostawionych w Apartamencie lub ich uszkodzenia.
  5. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego Apartamentu na inny o takiej samej klasie lub wyższej, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji.

Obowiązki gościa

 1. Każdorazowo opuszczając Apartament, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
  2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenie wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
  3. W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Właściciel za nie przestrzeganie zakazu palenia w Apartamencie może oczekiwać opłaty w wysokości 200 PLN.
  4. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest zabronione. Za zorganizowanie imprezy towarzyskiej, uciążliwej dla innych lokatorów, Właściciel może pobrać karę w wysokości 500 zł.
  5. W przypadku zgubienia kluczy od apartamentu Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty 100 zł.
  6. W przypadku zgubienia pilotów do telewizora Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł.
 2. Kosz na śmieci powstałe w apartamencie Ryllówka jest specjalnie oznaczony i znajduje się na zewnątrz budynku (oklejony naklejką: Pardałówka 45/6). NAJWIĘKSZY ZIELONY KOSZ.

Zasady przekazania apartamentu, kaucje

 1. Klucze do apartamentu przekazywane są bezpośrednio przez Rezydenta obsługującego apartament w ustalonym miejscu, o ustalonej godzinie. Jeśli Gość nie może dotrzeć na ustaloną wcześniej godzinę, powinien niezwłocznie poinformować o tym Rezydenta.
 2. Przyjazd Gości po godzinie 22.00 wiąże się z dodatkową opłatą dla Rezydenta w wysokości 50 zł.
 3. W dniu przekazania apartamentu Ryllówka przez Rezydenta do użytku, pobiera on kaucję w wysokości 200 zł.
 4. W dniu zdania kluczy i apartamentu przez Gościa – Rezydentowi, zostaje oddana zwrotnie kaucja.
 5. Kaucja nie będzie zwrócona bądź będzie zwrócona częściowo w przypadku uszkodzeń powstałych w apartamencie Ryllówka podczas pobytu Gościa lub utraty części wyposażenia apartamentu.
  6. Gość zobowiązany jest do poinformowania Właściciela bądź Rezydenta najpóźniej na dwie godziny przed przyjazdem do apartamentu.
  7. W trakcie przekazywania Apartamentu, Właściciel przekazuje 1 komplet kluczy.
  8. Zdanie klucza i apartamentu w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony z Rezydentem.